Čo robíme

Budovy a haly

Splníme všetky vysoké nároky na technológiu a investora. Od projekcie pre stavebné povolenie až realizačný projekt.

Domy a budovy

Vieme ako na to. Spolu s vami budeme plniť želania vás aj architekta.

Vysoké napätie

VN - vysoké napätie, Trafostanice, NN rozvody, napojenie technológie, slaboprúdové inštalácie, rozvádzače: navrhneme komplexné riešenie.

Špeciálne projekty

Ak hľadáte ekonomické riešenie, naváhajte nás kontaktovať.